Strukturiran dialog – Oblikuj poletje v Mariboru po svoji meri

Strukturiran dialog – Oblikuj poletje v Mariboru po svoji meri

19. 6. 2019 je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor potekal prvi dogodek v sklopu projekta Be Active – Shape Europe (BASE), strukturiran dialog z mladimi. Dogodka sta se udeležila tudi predstavnik Popotniškega združenja Slovenije – Igor Jurišič in predstavnica Zveze prijateljev mladine Maribor (ZPM) – Tadeja Dobaj.

Namen dogodka je bilo spoznavanje mladinskega dela v Mariboru in aktivnostih namenjenih mladim ter ideje mladih, ki bi prispevale k obogatitvi teh programov. Z aktivnostmi in metodologijo izvajanja smo prispevali k ponovni vzpostavitvi zaupanja v vrednote Evropske unije ter mlade skozi temo strukturiranega dialoga (v našem primeru oblikovanja predlogov aktivnosti za mlade v poletnem času) spodbujali k aktivni participaciji in politični aktivnosti. Nenazadnje je cilj projekta BASE strukturirana razprava med mladimi z odločevalci, da bi tudi tako povečali njihovo aktivno udeležbo na vseh ravneh ter da bi tako prispevali k razvoju družbe na lokalni in evropski ravni. Skozi celotni proces smo naslavljali vrednote demokracije, večkulturnosti in socialne kohezije, ki so tudi »rdeča nit« celotnega projekta.

Mladi so na začetku spoznali sam projekt – BASE, organizacije MKC Maribor, Popotniško združenje Slovenije in ZPM Maribor in njihove programe za poletje 2019. Dotaknili so se tudi spletnih strani (Mladi Maribor in Prostovoljstvo v Mariboru), kjer so navedene vse organizacije iz Maribora in povezave do njihovih spletnih strani ter kontaktov.

Nato so mladi udeleženci po skupinah odgovarjali na vprašanje: Če bi kreirali poletje po svoji meri, katere aktivnosti bi si želeli? Na koncu so mladi predloge predstavili, mi pa smo jih zabeležili in komentirali.

Predlogi mladih se bodo zbrali v dokumentu, ki ga bomo delili med mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade in ostalim deležnikom, ki ustvarjajo aktivnost za mlade, da jih lahko le ti vključijo v svoje poletne programe.

Priprava in izvedba dogodka je potekala med 9:00 – 13:00

.SANTA MARIA