Na Prvi gimnaziji v Mariboru smo v sredo, 5. 2. 2020 izpeljali delavnico v sklopu projekta BASE, ki je financiran iz strani programa Evropa za državljane in spodbuja mlade k večji participaciji in razmisleku o varnosti v različnih kontekstih življenja mladih.

Na delavnici so dijaki 3. letnika razmišljali o tem, kako (ne)varen je njihov šolski prostor in kakšni so izzivi s katerimi se srečujejo v šoli na področju varnosti. Poiskali so tudi rešitve, kako bi njihov prostor lahko postal bolj varen.

Med bolj zanimive so uvrstili spoznavne tabore, da bi se jim bilo lažje vključiti v nov, srednješolski prostor, večje upoštevanje njihovih mnenj in dvig razumevanja njihovih težav s strani profesorjev, funkcionalno tutorstvo, bolj aktivnega varuha dijakovih pravic ter več splošne varnosti v šoli s poostrenejšim nadzorom varnostnikom in zaščitenih prostorov šole s kamerami, saj verjamejo, da bi s tem zmanjšali število vstopov naključnih, potencialno nevarnih obiskovalcev šole, zmanjšala pa bi se tudi fizično in psihično nasilje.

Dijaki so izpostavili pomembnost tega, da so slišani, da lahko sodelujejo o razpravah, ki se tičejo njihove varnosti ter da bi tovrstne delavnice morale postati bolj pogoste v njihovem šolskem prostoru.

Priprava in izvedba dogodka je potekala med 9:00 – 15:00

SANTA MARIA